אסטרטגית Bull Call Back Spread

מאפייני האסטרטגיה:

אסטרטגיה לשוק עולה, כאשר הינך צופה עליה במחיר נכס הבסיס.
פעולה:

מכירת אופצית Call

קנית 2 אופציות Call

רווח מקסימלי:
הרווח המקסימלי בלתי מוגבל.
ככל שמחיר נכס הבסיס במועד המימוש יהיה גבוה יותר מנק’ האיזון הרווח יהיה גבוה יותר

נקודת האיזון :
במחיר שבו נכס הבסיס = מחיר השוק בכניסה לעסקה בניכוי (הכנסה ממכירת אופציה פחות 2 רכישות האופציה).

הפסד מקסימלי:

ההפסד המקסימלי רק בדשדוש.

אם מחיר הנכס ירד ללא הגבלה הפסד נשאר מאוזנים

סרטון הדגמה:

לקבלת קורס מסחר באופציות בחינם – לחץ כאן