אסטרטגית Bull Put Spread

מאפייני האסטרטגיה:

אסטרטגיה לשוק עולה, כאשר הינך צופה עליה במחיר נכס הבסיס.
פעולה:

מכירת אופצית Put

קנית אופצית Put במרווח ממכירת אופציה

רווח מקסימלי:
הרווח המקסימלי מוגבל.
גם במקרה שמחיר נכס הבסיס במועד המימוש יהיה גבוה יותר מנק’ האיזון הרווח יהיה ישאר קבוע.

נקודת האיזון :
במחיר שבו נכס הבסיס = מחיר השוק בכניסה לעסקה בניכוי (הכנסה ממכירת אופציה פחות רכישת האופציה)

הפסד מקסימלי:

ההפסד המקסימלי מוגבל.

גם אם מחיר הנכס ירד ללא הגבלה הפסד עדיין ישאר קבוע.

סרטון הדגמה:

לקבלת קורס מסחר באופציות בחינם – לחץ כאן