אסטרטגית Long Call

מאפייני האסטרטגיה:

אסטרטגיה לשוק עולה, כאשר הינך צופה עליה במחיר נכס הבסיס.
פעולה:

קנית אופצית Call

רווח מקסימלי:
הרווח המקסימלי בלתי מוגבל,
ככל שמחיר נכס הבסיס במועד המימוש יהיה גבוה יותר מנק’ האיזון הרווח יהיה גדול יותר.

נקודת האיזון :
במחיר שבו נכס הבסיס = מחיר המימוש + עלות האופציה.

הפסד מקסימלי:

ההפסד המקסימלי קבוע ומוגבל לסכום שהושקע בקניית האופציה (הפרמיה).

גם אם מחיר הנכס ירד ללא הגבלה הפסד עדיין ישאר קבוע.

סרטון הדגמה:

 

לקבלת קורס מסחר באופציות בחינם – לחץ כאן