אסטרטגית Short Put

מאפייני האסטרטגיה:

אסטרטגיה לשוק עולה, כאשר הינך צופה עליה במחיר נכס הבסיס.

פעולה:

כתיבת אופצית Put.

רווח מקסימלי:
הרווח המקסימלי קבוע ומוגבל לסכום שהתקבל במכירת האופציה(הפרמיה).
בכל מצב שבו נכס הבסיס גבוה או שווה למחיר המימוש(כניסה), הרווח נשאר קבוע.

נקודת האיזון :
במחיר שבו נכס הבסיס = מחיר המימוש – עלות האופציה.

הפסד מקסימלי:

ככל שמחיר הנכס במועד המימוש יהיה נמוך מנקודת האיזון ההפסד יהיה גדול יותר.
ההפסד המקסימלי הוא בלתי מוגבל ולכן האסטרטגיה לא מתאימה לסוחרים מתחילים.

סרטון הדגמה:

לקבלת קורס מסחר באופציות בחינם – לחץ כאן