אסטרטגי Short Straddle

מאפייני האסטרטגיה:

אסטרטגיה לשוק ניטרלי, כאשר הינך צופה יציבות במחיר נכס הבסיס.
פעולה: 

מכירת אופצית Call

מכירת אופצית Put

רווח מקסימלי:
הרווח המקסימלי מוגבל לרווחי ממכירת האופציות(הפרמיה) .
כול עוד מחיר נכס הבסיס במועד המימוש יהיה בטווח המחיר שבו נמכרו האופציות נהיה ברווח המקסימלי.

נקודת האיזון :
במחיר שבו נכס הבסיס = מחיר השוק בכניסה לעסקה בניכוי הפרמיות.

הפסד מקסימלי:

ההפסד המקסימלי בלתי מוגבל (לא מתאים לסוחרים מתחילים)

ככל מחיר הנכס ירד / יעלה מנקודת האיזון נהיה בהפסד גדול יותר.

סרטון הדגמה:

לקבלת קורס מסחר באופציות בחינם – לחץ כאן